درخواست خوابگاه

لطفا جهت در خواست خوابگاه فرم زیر را به دقت پر نمایید ،جهت هماهنگی های خوابگاه با شما تماس حاصل می گردد.

درخواست خوابگاه

جهت درخواست خوابگاه لطفا فرم روبرو را پر کرده و در قسمت" اطلاعات تماس" درخواست خوابگاه را قید نمایید

اطلاعات تکمیلی متعاقبا اعلام می گردد.

با تشکر