Blog

img

کارگاههای آموزشی مدرسه تابستانه مهندسی پزشکی و فناوریهای نوین

کارگاه های کوتاه مدت در حین چهار روز برگزاری همایش مدرسه تابستانه مهندسی پزشکی و فناوریهای نوین:
این کارگاهها بصورت هرکدام 2 ساعت و توسط اساتید برجسته مهندسی پزشکی با همکاری متحصصان برجسته و بصورت کاربردی در موضوعات بروز همایش ارائه می شود؛ که از زمان بندی برنامه بزودی رونمایی می گردد.
* زمان بندی: دوشنبه 11 مرداد الی پنجشنبه 14 مرداد
* جهت مشاهده لیست سخنرانی ها و کارهاههای کوتاه مدت از منو سایت ابتدا "رویدادها" و سپس "سخنرانی های کلیدی" را انتخاب کنید


داوطلبان علاقمند می توانند پس از پایان 4 روز نشست های تخصصی و بازدیدها و کارگاه های کوتاه مدت در همایش ، جهت ثبت نام در کارگاه های بلند مدت اقدام نمایند . بدیهی است با توجه به ظرفیت محدود هرکارگاه اولویت با افرادی است که روند ثبت نام خود را سریعتر نهایی کنند .

شرکت کنندگان در همایش مدرسه تابستانه مهندسی پزشکی از حداقل 10 تا 50 درصد تخفیف در کارگاههای بلند مدت بعد از همایش برخوردار هستند.کارگاه های بلند مدت:
این کارگاههای بلند مدت بعد از 4 روز همایش و از 16 مرداد آغاز می شود و بسته به نوع کارگاه از حداقل یک هفته تا یکماه بطول می انجامد . لازم بذکر است که کلیه برنامه های مدرسه تابستانه تا نیمه شهریور به اتمام می رسد. زمان بندی کارگاه های به شرح زیر میباشد: